O kampanii

PREZENTACJA PROGRAMU

Sektor rolnictwa oraz produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego odgrywa coraz ważniejszą rolę w polityce europejskiej, ponieważ stanowi jeden z filarów gospodarki wspólnotowej oraz może ukierunkować nowe siły, tzn. młodych ludzi, na nowe inwestycje w innowacje, badania i rozwój, aby zapewnić większą konkurencyjność i móc spełnić coraz bardziej zaawansowane i złożone oczekiwania konsumentów.
Rolnictwo powinno się rozwijać nie tylko w odniesieniu do cech końcowych „produktu”, lecz także w ramach procesów produkcji w celu zapewnienia produktów wysokiej jakości, bezpiecznych i wytworzonych także z uwzględnieniem innych bardzo ważnych czynników, tj. środowisko i dobrostan zwierząt.
Zrozumienie tej potrzeby zmiany obejmującej zapewnienie większej etyki, zrównoważonego rozwoju i nowoczesności sektora rolnego może zwiększyć konkurencyjność i rentowność całego sektora, a zatem może przyciągnąć nowe siły i nowe pomysły do koła sukcesu, które przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale także i przede wszystkim konsumentom.

na strone 7

Ta wartość i te gwarancje zostały ujęte poprzez zastosowanie znaków jakości CHNP (chroniona nazwa pochodzenia), CHOG (chronione oznaczenie geograficzne) i GTS (gwarantowana tradycyjna specjalność), które są wspólne pod względem formy graficznej i treści dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz są przypisane do produkcji rolnej i rolno-spożywczej cechującej się wysoką jakością.
Aby europejskie znaki jakości mogły spełnić swoją funkcję związaną z wyróżnieniem określonej produkcji, informacje na ich temat muszą być prawidłowo przekazywane konsumentom.

 

Taki jest kontekst programu informacji i promocji realizowanego przez trzy włoskie konsorcja:

• Il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (Konsorcjum Sera Parmigiano Reggiano)
• Il Consorzio di Tutela del formaggio Asiago (Konsorcjum Ochrony Sera Asiago)
• Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP (Konsorcjum Ochrony Sera Gorgonzola CHNP)

Produkty referencyjne objęte programem:
• Ser Parmigiano Reggiano DOP (Parmigiano Reggiano CHNP)
• Ser Asiago DOP (Asiago CHNP)
• Ser Gorgonzola DOP (Gorgonzola CHNP)

Program trwający trzy lata - od 2016 do 2019 - będzie realizowany w następujących krajach: Austria, Polska, Czechy, Węgry.
Cele programu:
• Wzmocnienie wartości znaków jakości i uświadomienie konsumentów oraz podmiotów z sektora odnośnie ogólnych cech i zalet znaków jakości
• Wykorzystanie renomy produktów do zwiększenia spożycia europejskich serów objętych kampanią jako „ambasadorów” jakości produktów CHNP
Program będzie realizowany poprzez wydarzenia i inicjatywy z zakresu public relations oraz działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej wśród głównych sprzedawców detalicznych, tradycyjnego kanału sprzedaży i branży Horeca oraz poprzez obecność w prasie i w internecie.

×

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.